Non-fictie

Selectie journalistiek werk

Playboy > 1996
PLayboy1
NRC Link > 1992
NRC
HP/De Tijd > 1991
HP/De Tijd
Chemie Magazine > 2012
Management Team > 1992
MT1
Playboy > 1995
PLayboy2
hague.embassy.si > 2012

Embassy

Voordelig op Vakantie > 1996
Waddenhoppen
Chemie Magazine > 2012
CM2
Chemie Magazine > 2015
Mens & Gevoelens > 1990
M&G
Playboy > 1988
Grootconsument > 1995
Sousvide
Ziekenhuis & Instelling > 1998
Z&I
High Society > 1994
Food Hospitality > 2009
FH2
Chemie Magazine > 2014
Opzij > 1991
Opzij
De Groene > 1995
De Groene
Management Team > 1993
MT2
Voordelig op Vakantie > 1997
VoV
Volkskrant > 1992
Vk
Grootkeuken > 2008
Grootkeuken